Belanjawan 2023: Dana RM324 Juta Untuk Program Latihan Atlet, Cari Bakat, Selenggara & Naik Taraf Kemudahan Sukan
February 24, 2023 Hafizuddin Omar

Aspek sukan antara perkara yang mendapat perhatian Perdana Menteri, YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023 yang bertemakan Membangun Malaysia Madani di Dewan Rakyat pada hari ini. 

Ketika perbentangan tersebut, Anwar yang juga merupakan Menteri Kewangan mengumumkan penyediaan dana berjumlah RM324 juta yang bermatlamatkan untuk terus menambah baik program latihan dan kemudahan sukan manfaat semua atlet termasuk atlet para.

Difahamkan, peruntukan ini antaranya untuk membangunkan ekosistem sukan yang menyeluruh daripada pencarian bakat sehingga ke acara podium; serta untuk tujuan penyelenggaraan dan menaik taraf kemudahan sukan di seluruh negara.

Untuk pengetahuan semua, Anwar ketika awal pembentangannya memaklumkan Belanjawan 2023 ini memperuntukkan sebanyak RM388.1 bilion secara keseluruhan. 

Secara pecahannya, RM289.1 bilion akan digunakan untuk belanja mengurus, manakala RM99 bilion pula untuk belanja pembangunan dan termasuk RM2 bilion bagi simpanan luar jangka.

Komen